Matematika 5. ročník

V pracovných listoch máte úlohy na precvičenie učiva.

V učebných materiáloch nájdete odkazy na precvičenie a naučenie sa učiva.

V odseku na vylepšenie priemeru máte zadanie na dobrovoľnú domácu úlohu.

Vyhľadávanie

Kontakt

Edu-ciglianova1 Kpt.Nálepku 16
Michalovce
071 01
0566422838